News

Vibration measurement, force, and pressure.

Измерване на вибрации, акустика, сила, налягане, натоварване, ускорение, удар и въртящ момент са малка част от ресурса на фирма АНСИСОФТ. АНСИСОФТ предлага в България продуктите на PCB Piezotronics Inc., New York и ACCUMETRICS Inc., New York, които са част от MTS SYSTEMS CORPORATION, USA. PCB Piezotronics,...

Vibration monitoring of rotating electric machines.

SYSTEMS FOR REMOTE MONITORING OF THE VIBRATIONAL CONDITION OF ROTATING ELECTRICAL MACHINES VIBRO HEALTH+   GENERAL INFORMATION The functioning of most of the operational equipment, whose work is related to rotation as turbines, generators, motors, pumps, fans, compressors, etc., is often associated with the generation of unwanted vibrations....

................................