PCB Сензори

27 Oct PCB Сензори

АНСИСОФТ предлага в България продуктите на PCB Piezotronics Inc., New York и ACCUMETRICS Inc., New York, които са част от MTS SYSTEMS CORPORATION, USA.

PCB Piezotronics, Inc. проектира и произвежда прецизни сензори за измерване на вибрации, акустика, сила, налягане, натоварване, ускорение, удар и въртящ момент, с приложение за наблюдение, контрол и изпитване.

Компанията е основана през 1967 г. като производител на кварцови пиезоелектрически сензори, акселерометри и свързаната с тях електроника за измерване на динамично налягане, сила и вибрация. Уникалната експертиза на компанията е внедряването на микроелектронни схеми на сигнала в рамките на тези сензори, за да ги направи по-лесни за използване и по-екологично съвместими. Тези ICP® сензори придобиват широка популярност и се превръщат в основата на успеха на компанията.

PCB Piezotronics, Inc. има 5 основни дивизии, всички от които предлагат целенасочено сензорни технологии.

IMI®Sensors е световен лидер в производството на индустриални акселерометри предназначени за следене  състоянието на машини и съоръжения и предвиждане необходимостта от тяхната поддръжка.

Индустриални сензори се използват за откриване на дисбаланс, недостатъци в лагерите и отклонения при измерване вибрациите на машините, като предоставят ранна диагноза на дефектите и по този начин се намалява времето за престой. Голямото продуктово разнообразие е създадено за директна връзка с оборудването за събиране на данни, включително онлайн системи и преносими устройства.

IMI®Sensors предлага пълна гама от пиезоелектрични акселерометри, сензори за налягане, сензори за скорост, 4-20 mA трансмитери за вибрации, превключватели, релета, кабели, дисплеи и аксесоари. Почти всички продукти се предлагат със сертификати за използване в опасни зони. Всички сензори се изработват в САЩ и са съобразени с общата политика за удовлетвореност на клиентите.

IMI®Sensors продукти се използват за следене състоянието на:

Термични, Водни и Вятърни турбини

Генератори

Двигатели

Наземни и потопяеми помпи

Машини за хартия и Конвейери

Охладителни кули и ОВК системи (отопление, вентилация и климатизация)

Предавателни кутии

Нефтени и Газови кладенци и тръбопроводи

Вибрационни сита и Захранващи линии

Бутални машини

Металообработващи машини

Стоманодобивна промишленост

Ротационни винтови компресори

Контролни уреди за ядрени мощности

Контейнери за транспортиране

IMI®Sensors предлага и безжични системи за мониторинг на вибрациите.

 

Accumetrics, Inc. проектира и сглобява цифрови теле метрични системи, които предават сензорни данни от въртящи се устройства с помощта на безжични технологии, при запазване целостта на данните, дори и в среда с високи нива на електромагнитни смущения.

Приложение:

Телеметрични системи за Космическа и Отбранителна индустрия

Телеметрични системи за Автомобилна индустрия

Телеметрични системи за Енергетика и Електропроизводство

Телеметрични системи за Морска индустрия................................