Мониторинг на вибрации на ВЕМ

04 Aug Мониторинг на вибрации на ВЕМ

СИСТЕМИ ЗА ОН-ЛАЙН МОНИТОРИНГ VIBRO HEALTH+

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Функционирането на голяма част от експлоатационното оборудване, чиято работа е свързана с въртене като турбини, генератори, двигатели, помпи, вентилатори, компресори и др., често е свързано с генерирането на нежелани вибрации. Те оказват негативно влияние и могат да доведат до бързо износване, откази и повреди.

Едно от решенията е постоянно следене на вибрациите 24 часа в денонощието / 7 дни в седмицата / 365 дни в годината и определяне състоянието на машините, с известяване при проблеми в лагерите, специфични проблеми по зъбни предавки, дебаланс, несъосност и стареене.

С използването на системи за диагностика VibroHealth+eco1.0 и VibroHealth+max1.3, лесно могат да се установят възникнали неизправности, които да бъдат своевременно отстранени. По този начин се предотвратява евентуално настъпване на по-големи аварии или спиране работата на оборудването.

Вибрационният анализ се използва като инструмент за определяне на състоянието на съоръженията и на конкретните причини за възникнали експлоатационни проблеми. Това ускорява провеждането на ремонтите и намалява разходите за поддръжка, като осигурява възможност ремонтните дейности да бъдат планирани.

ВЪЗМОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

 1. Турбини
 2. Генератори
 3. Електрически двигатели
 4. Промишлени машини
 5. Помпи – циркулационни, кондензни, питателни и маслени
 6. Вентилатори за топъл въздух, димни и мелещи

 

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

 1. Данни за измервания: VibroHealth+ eco1.0 – радиални вибрации / H и V, аксиални вибрации; VibroHealth+ max1.3 – радиални вибрации / H и V, аксиални вибрации, обороти, линейно изместване.
 2. Данни за сигнализация – светлинна и/или звукова.
 3. Данни за визуализация: VibroHealth+ eco1.0RMS / вибрационно състояние, исторически данни / прогнозиране на бъдещи откази; VibroHealth+ max1.3 – RMS / вибрационно състояние, FFT / спектрален анализ на вибрациите, ORBIT plot / /необичайни движения на вала в лагерите, де баланс, нарушаване на центровката, наличие на резонансни явления, исторически данни / прогнозиране на бъдещи откази.
 4. Данни за системата за наблюдение – отворена инсталация / Data Center CERB или затворена инсталация / локален сървър CLIENT.
 5. Пренос на данни от наблюдаваните обекти до DATA сървър – LAN или WiFi мрежа.
 6. Позициониране на локален сървър и място за наблюдение за анализ на резултатите.


................................