Новини

PCB Сензори

АНСИСОФТ предлага в България продуктите на PCB Piezotronics Inc., New York и ACCUMETRICS Inc., New York, които са част от MTS SYSTEMS CORPORATION, USA. PCB Piezotronics, Inc. проектира и произвежда прецизни сензори за измерване на вибрации, акустика, сила, налягане, натоварване, ускорение, удар и въртящ момент,...

Измерване на вибрации, сила, налягане.

Измерване на вибрации, акустика, сила, налягане, натоварване, ускорение, удар и въртящ момент са малка част от ресурса на фирма АНСИСОФТ. АНСИСОФТ предлага в България продуктите на PCB Piezotronics Inc., New York и ACCUMETRICS Inc., New York, които са част от MTS SYSTEMS CORPORATION, USA. PCB Piezotronics,...

Мониторинг на вибрации на ВЕМ

СИСТЕМИ ЗА ОН-ЛАЙН МОНИТОРИНГ VIBRO HEALTH+ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Функционирането на голяма част от експлоатационното оборудване, чиято работа е свързана с въртене като турбини, генератори, двигатели, помпи, вентилатори, компресори и др., често е свързано с генерирането на нежелани вибрации. Те оказват негативно влияние и могат да доведат до...

................................