Мониторинг и диагностика на въртящи се машини

About This Project

Мониторинг на състоянието на оборудването в реално време чрез система за следене на вибрациите и възможност за последващ анализ на данните. Разполага с релейни изходи за три програмируеми алармени нива.  С възможност за отдалечен мониторинг и анализ на състоянието на машината.

ПРЕДИМСТВА
Да контролираме машините всяка секунда отдалечено0%
Да предсказваме зараждащи се проблеми0%
Да осигурим плановост на ремонтите0%
Да забравим за авариите0%
Да предотвратим скъпоструващи ремонти0%

Интегрирана система за дистанционен вибрационен мониторинг и диагностика Vibro Health +

 

vibrotile

Системите за мониторинг на вибрационното състояние на механичните елементи ефективно влияят за намаляване на общите разходи за експлоатация и ремонт на всички видове въртящи се машини. Мониторингът на нивата на вибрации позволява, с течение на времето, добре подготвен инженер да прогнозира зараждащи се проблеми, преди да възникне по-сериозна повреда. Машинните откази и скъпоструващите забавяния на производството, могат да бъдат предотвратени. Вибрационният анализ се използва като инструмент за определяне на състоянието на съоръженията и на конкретните причини за експлоатационните проблеми на машините. Това ускорява провеждането на ремонта и намалява разходите за поддръжка, като осигурява възможност ремонтните дейности да бъдат планирани.

Кратко описание на системата

Vibro Health+ max 1.3 e самостоятелна система за мониторинг и анализ на вибрации. Тя е проектирана на модулен принцип за постигане на максимална гъвкавост и гарантиране на висока производителност при изпълнение на широк спектър от задачи. Системата е отворена към потребностите на клиентите и е възможно да се адаптира към конкретните нужди на крайния потребител.

  1. Видове измервания съгласно ISO 10816:

– аксиална позиция на вала

– скорост на въртене на вала

– абсолютни вибрации на лагерите

  1. Аналитични възможности:

– FFT – спектрален анализ на вибрациите

– ORBIT plot – откриване на необичайни движения на вала в лагерите, дебаланс, нарушаване на центровката и наличие на резонансни явления

  1. Комуникационни възможности:

– комуникация през 3G или LAN Ethernet 100 Mbps

– автоматично изпращане на e-mail с аларми

Защо предлагаме отдалечен мониторинг и диагностика на въртящи машини?

Анализът на причините за възникване на вибрациите е сложен процес, изискващ много добре подготвени специалисти с дългогодишен опит. Нашите наблюдения показват, че в България такива специалисти са крайно недостатъчни. Това води до невъзможност фирмите, използващи в производството си въртящи машини, да осъществяват самостоятелен анализ на собствените си съоръжения, което е предпоставка за увеличени разходи за поддръжка и удължени ремонтни срокове. Като един от основните доставчици на услуги за вибробаланс и анализ на вибрации, ЦЕРБ ЕАД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти с богат практически опит. Това даде основание на фирмата да разработи специализирана система и да предложи на пазара услуга за вибрационен мониторинг и анализ.

vh3

Какво представлява оборудването и как се осъществява отдалеченият мониторинг и диагностика?

На обекта на клиента се монтира оборудване за събиране на данни от акселерометрични датчици, като в реално време се извършва предварителен анализ на данните от самата система. В случай на отклонение от първоначално зададени параметри оборудването изпраща масив от информация в център за данни на ЦЕРБ ЕАД за обработка и анализ на причините. Освен това апаратурата постоянно излъчва и информация за текущите нива на вибрациите. Тази информация спомага за проследяване на развитието на евентуални проблеми и остатъчен експлоатационен ресурс. Данните за състоянието на машините на клиента са достъпни постоянно в SCADA система и всеки потребител може да получи информация за статуса на съоръженията, на които е монтирано оборудване за дистанционен мониторинг и диагностика.

Софтуер

Предвиждане на разходите

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Абсолютни вибрации на лагерите на всяка една машина

Аксиална позиция на вала

Скорост на въртене на генератор

Фазов ъгъл на вибрациите

Външни физични величини

Настройка спрямо изискванията на клиента

................................