Вградени системи

About This Project

Ансисофт ЕООД разработва вградени системи и устройства, базирани върху различни микропроцесорни платформи.  Основно направленията на изследователската и конструкторска работа са разработките на:

 

  • Програмиране на микроконтролери, за автоматизация на процеси в автомобили.
  • Мониторингова система за събиране, обработка и анализ на данни от прецизни датчици за измерване на различни физични величини.
  • Smart устройства за дефинирано включване на мобилно оборудване.
  • Устройства за контрол и управление на промишлено и битово оборудване.
  • Устройства по задание на клиента.
ПРЕДИМСТВА
Създаване от техническото задание до производството

Гаранционно и следгаранционно обслужване на всички системи

Тестове в акредитирана лаборатория и CE сертификат

Конкурентна цена и квалифициран инженерен екип

Софтуер

Вградени системи

................................